Marijke

Marijke publiceert met regelmaat in tijdschriften, kranten en op websites. Zij schrijft vooral over de positie van ouderen en jongeren in de kerk.

In het thematijdschrift "Ode aan de oudere" (OnderWeg 11 mei 2019) is Marijke geïnterviewd over haar werk. Het interview is via deze link toegankelijk voor abonnees van OnderWeg.

Artikelen

Een-plaats-voor-kringen.pdf

Overdenkingen

Overdenking-Als-de-wind.pdf

Thema avond Tijd en werk.pdf

Overdenking-Levend-water.pdf

Dertigers-in-de-kerk.pdf

Overdenking-Heilig-Vuur.pdf

Andere projecten

Wegwijs - Themanummer 'Ouderen in de kerk'

Zie: https://www.steunpuntbijbelstudie.nl/ouderen-in-de-kerk/

Opinie artikel over generaties in de kerk - Nederlands Dagblad (toegang voor abonnees)

Documentaire - M/V in de kerk

Een trailer is te bekijken via Vimeo